Na OKUSI ITALIJE občasno pripravljamo manjša obdarovanja.

Splošni pogoji sodelovanja v obdarovanjih se nanašajo na vsa obdarovanja, ki jih podjetje ICG d.o.o. organizira na svojih straneh, vključno z družbenimi omrežji (Astoria Wines Slovenija, Okusi Italije - FB, IG).

Splošni pogoji sodelovanja v obdarovanjih, ki jih organiziramo na družbenih omrežjih in staneh OKUSI ITALIJE :

1. Navodila za sodelovanje v obdarovanju so vsakokratno zapisana pod objavo, preko katere se prijavljamo.

2. Za sodelovanje in pravilno udeležbo v obdarovanju je potrebno na profilu, preko katerega se prijavljamo, všečkati objavo, slediti profilu preko katerega se prijavljamo in v komentar zapisati, kot zahtevajo pravila. Vsak sodelujoči se za paket lahko poteguje od dneva objave do ure in datuma, navedenega v opisu.

3. Razglasitev rezultatov se opravi še isti dan po zaključku Giveawaya v komentarju pod sliko giveawaya. V kolikor pride do tehničnih težav, si organizator pridržuje pravico do spremembe časa objave.

4. Paket, ki ga podarjamo prejme naključno izbrani sodelujoči. Žreb se opravlja računalniško in je naključen.

5. V vseh primerih velja, da podarjeni paket NI ZAMENLJIV za katerikoli drug izdelek oz. denarno nadomestilo. Dobitniki paketa, morajo v roku 7 dni od dneva razglasitve nagrajencev, organizatorju sporočiti sledeče podatke, ki bodo uporabljeni izključno za namen pošiljanja paketa: ime in priimek, naslov prebivališča.

6. V obdarovanju lahko sodelujejo vsi uporabniki omrežja Facebook ali Instagram, ki: – imajo v času obdarovanja stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so starejši od 18 let, – izpolnjujejo tukaj navedene pogoje sodelovanja.
Nakup ni pogoj za sodelovanje v obdaritvenem natečaju.

7. Davki in akontacija dohodnine: nagrada je vredna manj kot 42 EUR, zato akontacije dohodnine ni potrebno odvesti.

8. Prejemnik paketa se strinja, da organizator obdaritve na svojih straneh ter socialnih omrežjih, objavi ime in priimek prejemnika oz. njegov psevdonim, če se je prejemnik identificiral s psevdonimom in ne z osebnim imenom in priimkom. Oseba, ki jo sodelujoči označi v komentarju, lahko od sodelovanja odstopi v kolikor se z navedenimi pogoji ne strinja, na način, da izbriše oznako svojega imena ali psevdonima iz komentarja. V tem primeru je prijava obeh sodelujočih neveljavna.

9. Prejemnik paketa mora preko zasebnega sporočila na Instagram ali Facebook profil, preko katerega je potekalo obdarovanje, organizatorju sporočiti svoje točne osebne podatke za pošiljanje paketa (ime, priimek, naslov). V primeru, da se izžrebanec v roku za prevzem paketa ne odzove, do tega ne bo več upravičen. Organizator obdarovanja bo podatke posredovane s strani sodelujočega uporabil izključno za pošiljanje paketa, ki ga je izžrebanec pridobil s sodelovanjem. Če takšna komunikacija ni mogoča zaradi nepopolnih podatkov s strani sodelujočega, prejemnik paketa izgubi pravico do le tega.

10. Izžrebanci, ki se bodo odzvali v roku za posredovanje osebnih podatkov, bodo pakete prejeli po pošti.

11. V kolikor izžrebancu paketa zaradi kateregakoli razloga ni mogoče izročiti (na primer, izžrebanec ne prevzame paketa, izžrebanec ne posreduje popolnega naslova ali posreduje napačen naslov), izžrebanec ni več upravičen do paketa in ta ne bo podeljen.

12. Prepovedana je uporaba kakršnih koli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo obdarovanje, jo onesposobilo, mu škodovalo ali omogočilo njegovo zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v obdarovanju.

13. Organizator ne prevzema odgovornosti za:
- kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba obdarovanja in sistema za njegovo izvedbo lahko povzročila sodelujočim in/ali tretji osebi, - nedelovanje storitve zaradi neznanja uporabe storitev, - nedelovanje storitve zaradi izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo storitve, - kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jih sodelujoči imel zaradi sodelovanja v obdarovanju, kolikor taka omejitev ni v nasprotju s prisilnimi predpisi.

14. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča obdarovanje. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi obdarovanja v škodo sodelujočih.

15. Vprašanja, ki se nanašajo na obdarovanje, lahko zainteresirani sporočijo prek osebnih sporočil na Instagram strani okusi_italije ali na mail info@icg.si

16. Varovanje podatkov: Sodelovanje udeleženca v tem obdarovanju se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07; v nadaljevanju: ZVOP-1), da organizator obdarovanja hrani podatke udeleženca in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja tega obdarovanja. Pridobljene osebne podatke bo organizator natečaja skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni. Ne bo jih posredoval tretjim osebam. Dokumentacija v zvezi z nagrajencem (osebni podatki in potrdilo o izročitvi nagrade) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi. Udeležencem so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Zahteva se pošlje pisno na naslov ICG d.o.o., Fabianijeva, 1000 Ljubljana. Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve bo udeleženec o tem tudi obveščen.

17. Za tolmačenje posameznih členov tega Pravilnika je pristojen izključno odbor, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti odvetnika. Morebitne napake v delu odbora in pri izvedbi igre bo odbor reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko odbor razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

18. Organizator obdarovanja je ICG d.o.o., Fabianijeva 31, 1000 Ljubljana.

19. Facebook ali Instagram nista na nikakršen način povezana s tem obdarovanjem in ne prevzemata nobene odgovornosti za njegovo izvedbo. S sodelovanjem v natečaju, se vsak udeleženec strinja s tem določilom.

Ljubljana, 27.1.2020