PREDOBRO, DA BI ZAVRGLI - ODPRODAJA

Ker se dnevno po svetu zavrže ogromne količine hrane, smo v želji, da bi zavrgli čim manj z BREZ SLADKORJA združili izdelke za odprodajo. Skladno s Pravilnikom o splošnem označevanju predpakiranih živil – Ur.l.RS, št. 36/2014(1) se sme prodajati tudi živila s pretečenim rokom minimalne trajnosti. Na tej stani najdete izdelke z vizualnimi napakami (npr. poškodovana etiketa) ali izdelke po izteku roka uporabe. Po pretečenem roku odtisnjenim na embalaži je izdelek še vedno primeren za zaužitje. 

Zavrzimo čim manj hrane!

17 artiklov

17 artiklov